vaše stavba v dobrých rukou

ŠVÉDA - projekční a inženýrská kancelář

Lazaretní 11a, 615 00 Brno+420 775 093 922
sveda@svedasro.cz

aktuality

Všem stávajícím i potenciálním zákazníkům přeji úspěšný vstup do Nového roku 2023

PRÁVĚ PROJEKTUJEME

-dotace NZU - 25 rodinných domů

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - NZU 

-  Nový program pro roky 2022-2032 vyhlášen. Bližší informace na stránkách Státního fondu životního prostředí (SFŽP) zde

V roce 2021 jsem zpracoval podklady a podal 44  žádostí o dotaci ,  většina byla jíž schválena případně již proplacena

 

Aktualizováno: 3.1.2023

 

PENB - průkazy energetické náročnosti

Grafická podoba průkazu energetické náročnosti budovy

Od 1. 1. 2013 platí novela zákona č. 406/2009 Sb., která významně rozšiřuje povinnost zpracovat PENB 


Od 1. ledna 2013 Při prodeji budovy nebo její ucelené části (např. bytu) a při pronájmu domu.

Od 1. července 2013  Budovy užívané orgány veřejné moci (např. krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou (CEVP) větší než 500 m2.

Od 1. ledna 2015  Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s CEVP větší než 1 500 m2.

Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s CEVP větší než 250 m2.

Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.

Od 1. ledna 2017  Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s CEVP větší než 1 000 m2.

Od 1. ledna 2019  Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s CEVP menší než 1 000 m2.

Od 1. ledna 2019 Stávající rodinné domy s CEVP menší než 350 m2.

 V případě, že na budovu existuje PENB zpracovaný do 31. 12. 2012, tak tento starší PENB má stále platnost 10 let od vyhotovení a může se k budově dokládat.

Cena zpracování PENB je vždy individuální dle členitosti objektu a dostupné stavební dokumentaci. Pro jednoduché stavby rodinných domů začíná cena zpracování na 4.000,- Kč. 

Kontaktujte nás pro vypracování nezávazné cenové kalkulace na zpracování PENB