vaše stavba v dobrých rukou

ŠVÉDA - projekční a inženýrská kancelář

Lazaretní 11a, 615 00 Brno+420 775 093 922
sveda@svedasro.cz

aktuality

Ve dnech 19.9.-27.9.2020 kancelář mimo provoz z důvodu čerpání dovolené

 

PRÁVĚ PROJEKTUJEME

-Stavba RD Mikulov

-Stavba RD Šošuvka

-dotace NZU - 16 rodinných domů

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - NZU 2015+

-  Největší novinkou je kontinuální příjem žádostí do konce roku 2021. Bližší informace na stránkách Státního fondu životního prostředí (SFŽP) zde

V roce 2016 jsme úspěšně zajistili dotaci pro 28 RD , v roce 2017 pro 26 RD

V roce 2018 podáno a schváleno 30 žádostí, velká část z nich již také proplacena.

V roce 2019 podáno 26 žádostí

Rok 2020 k 30.6. 30 žádostí v programu NZÚ

 

Aktualizováno: 18.9.2020

 

Studie a projekty staveb a rekonstrukcí

Zpracujeme projektovou dokumentaci pro všecny stupně  územního a stavebního řízení . Rozsah dokumentace se řídí vyhláškou 499/2006 Sb. Přehled o povinném rozsahu projektu naleznete  zde

STUDIE -  pro územní souhlas 

cena za zpracování studie cca 150,- Kč/m2  užitkové plochy domu

Studie je určena pro konzultaci objednatele se stavebním úřadem a jako podklad pro získání územního souhlasu. U domu je do projektu třeba doplnit projekt osazení domu do konkrétního pozemku - viz níže.

PROJEKT - pro stavební povolení / ohlášení stavby  

cena za zpracování projektu cca 350,-Kč/m2 užitkové plochy

 Projekt je určen jako podklad pro získání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby nebo pro povolení stavby autorizovaným inspektorem. Projekt neobsahuje dokumentaci přípojek na inženýrské sítě a připojení na komunikace (výkres sjezdu), které si v případě potřeby dle konkrétních místních podmínek a požadavků správců sítí zajistí objednatel. U domu je do projektu třeba doplnit projekt osazení domu do konkrétního pozemku - viz níže.

PROJEKT OSAZENÍ DOMU NA POZEMEK

cena za zpracování projektu cca od 10.000,- Kč

Projekt osazení domu je nutný pro stavební povolení/ohlášení stavby a obsahuje:

 

  • situaci v měřítku katastrální mapy - umístění stavby
  • koordinační situaci stavby - na mapovém podkladu od geodeta v měřítku 1:200 - umístění stavebních objektů, vč. tras napojení na inženýrské sítě a řešení staveniště
  • výkres požárně nebezpečného prostoru
  • úprava výkresů - půdorysy, řezy, pohledy, výškové kóty - dle výškového osazení stavby na pozemku